Media Społecznościowe  

©Copyright by "Tradycja", 2018

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

GRATULACJE OD ŚWIATOWEJ SŁAWY INFORMATYKA

Tłumaczenie redakcji

Szanowny Panie!

We wtorek 30 grudnia 2014 roku dostałem Pańską powieść: Imperium Obłudy — ("The Empire of Hypocrisy"). I tego samego dnia przeczytałem ją jednym tchem, kończąc późno w nocy, bo nie mogłem się od niej oderwać aż do ostatniej strony. Przez cały czas nurtowało mnie pytanie, kim tak naprawdę Pan jest. Podziwiam rozmiar Pańskiej wiedzy i mądrość, z jaką feruje Pan opinie zawarte w kilkuset zdaniach (a także ukryte między wierszami) powieści. Fabuła jest genialna, a akcja robi wrażenie fascynującego filmu oglądanego oczyma czytelnika. Dialogi sięgają szczytów literackiej sztuki tak jak i dbałość o najmniejszy nawet szczegół, czy epizod w wyniku czego wszystko to wydaje się tak rzeczywiste..

Ponadto, ta książka jest zbiorem przepowiedni. W latach 1993-1995 opisał Pan tragedię Jedenastego Września 2001 roku z przerażającą dokładnością satelitarnej nawigacji (zresztą przewidział Pan wprowadzenie do użytku tego systemu (mam na myśli ów suwak, którym posługiwał się bohater powieści — George O'Connor). Użył Pan określenia „Zderzenie Cywilizacji" zanim zdefiniował je Samuel Huntington („The Clash of Civilization"). Wydaje się to niewiarygodne, ale 20 lat temu poruszał Pan również problem „Zrównoważonego rozwoju", który ostatnio wszedł na wokandę ogólnego zainteresowania ludzi nauki.

Postać El Padre rozumiem jako syntetyczne uosobienie obecnej roli Wielkiego Kapitału w społecznym mrowisku Zachodniego świata, Takiego, co to w rzeczywistości nad nim panuje i bezkarnie je niszczy wedle swego upodobania i potrzeb.

Zajmuje się od wielu lat cywilizacyjnymi zależnościami. Ale wszystkie moje prace są jedynie potwierdzeniem tez, które postawił Pan w swej powieści! (...)

Jest dla mnie oczywiste, że na zdumiewające efekty zawarte w Pańskiej powieści złożyły się — oprócz wszechstronnego wykształcenia, precyzyjnego sposobu myślenia i pisania - także Pańskie podróże po świecie oraz fakt, że podejmował się Pan w wielu krajach najróżniejszych zajęć. Posiadł Pan rozległą wiedzę o funkcjonowaniu mechanizmów rządzących światem i dlatego świetnie rozumie uwarunkowania najrozmaitszych okoliczności i wydarzeń. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Ernesta Hemingway posługuje się Pan w swej twórczości osobistym doświadczeniem.

Imperium obłudy — przy odrobinie marketingu - stanie się po upływie 20 lat od pierwszego wydania światowym bestsellerem zarówno w wersji książkowej, jak w filmie.

Profesor Andrew Targowski, Western Michigan University USA.

(Moje zainteresowania jako wykładowcy i badacza dotyczą rozwoju nadrzędnych systemów, światowej, narodowej i lokalnej sieci informatycznej oraz kierunków cywilizacyjnych. Jestem autorem około 60 artykułów naukowych i 22 książek z dziedziny zarządzania informatyką i zagadnień cywilizacyjnych)

***

(Tekst oryginalny)

Dear Sir

On Tuesday 12-30-2014 I received your novel: Imperium Obludy — ("The Empire of Hypocrisy"). I read it up during the same day in one breath, fort could not interrupt reading until the very end. All the time I was wondering who really you were. I admire the intensity of your knowledge and the wisdom that has been contained in some hundreds sentences of the book and in your opinions as well. The plot is excellent and action is in all sentences as if they were events of a movie passing before my eyes. You perform dialogs on the highest level of literary art and you care at every detail to make it real.

Besides, the book is a set of prophecies. You have foreseen up (in the years of 1993­1995) the tragedy of September Eleven with an exactness of a tremendous GPS. And you wrote on the device itself too (The slider of George O'Connor). Also, you had used the notion: „The Clash of Civilization" before Samuel Huntington did it. Quite unbelievable is, that 20 years ago you mentioned the question of sustainability which recently scientists were finding so important.

I understand the person of El Padre as a synthesis of the ,alobal big capital part in social life. It rules throughout the world and it destroys us unity. (...)

 

Coming back to the book, it is obvious that — apart from your broad education, diligent skills of thinking and writing - your travels and the fact you were working in different countries have given you so wonderful effect. That is why you understand perfectly the contexts and you have collected an immense knowledge of world's mechanisms. You went the same way Ernest Hemingway had gone for he had it all from his personal experience too.

The book has a great chance to become the world wide bestseller.

Professor Andrew Targowski, Western Michigan University.

(His teaching and research interests are in architectural systems development; global, national and local information infrastructures. He is the author of numerous articles (60) and books (22) on the information management science and civilization disciplines.)